Загрузка...
ru ua en
+38 (061) 764-47-90
Запоріжжя, вул. Барикадна 26

 

Акціонерам

1

Статут ПАТ «ЗМЗ»

2

Виписка з ЄДРПОУ від 11.04.2013 р.

3

Довідка з ЄДРПОУ  від 15.04.2013 р.

4

Повідомлення про собливу інформацію емітента від 12.04.2013 р.

5

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (04.04.2013 р.)

6

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗМЗ» від 04.04.2013 р.

7

Протокол НР ПАТ «ЗМЗ» від 14.02.2013 р.

8

Аудиторський висновок за 2012 р.

9

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (17.12.2012 р.)

10

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (24.04.2012 р.)

11

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗМЗ» від 24.04.2012 р.

12

Аудиторський висновок за 2011 р.

13

Виписка з реєстру кодів цінних паперів від 12.12.2011 р.

14

Положення про НР ВАТ «ЗМЗ» зг. протоколу № 1 від 22.04.2011 р.

21

Положення про правління ВАТ «ЗМЗ» зг. протоколу № 1 від 22.04.2011 р.

22

Положення про ревізійну комісію ВАТ “ЗМЗ” зг. протоколу № 1 від 22.04.2011 р.

23

Протокол №1 загальних Зборів акціонерів ВАТ «ЗМЗ» від 22.04.2011 р.

24

Протокол спільного засідання НР та Правління ПАТ «ЗМЗ» від 15.11.2011 р.

25

Річна інформація емітента — ПАТ «ЗМЗ» 2011 р.

26

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 31.10.2011 р.

27

Аудиторський висновок за 2010 р.

28

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

29

Інформація про емітента

30

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31

Повідомлення про винекнення особливої інформації про емітента

32

Наказ про прийом на роботу Сподобаєвої І. А. № 176 від 05.05.2008 р.

33

Наказ про перетворення арендного підприємства ЗМЗ у ВАТ № 451 від 20.06.1994 р.

34

Річний звіт ПАТ «ЗМЗ» за 2013 рік

35

Річний звіт ПАТ «ЗМЗ» за 2012 рік

36

Баланс ПАТ "ЗМЗ" на 31 грудня 2012 р. 

37

Звіт про фінансові результати за 2012 р.

38

Баланс ПАТ "ЗМЗ" станом на 31 грудня 2013 р.

39

Інформація про афілійовані особи

40

Річний звіт ПАТ "ЗМЗ" за 2014 р.

41

Колективний договір

42

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента на 21.08.2015

43

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій на 21.08 2015

44

Річний звіт ПАТ "ЗМЗ" за 2015 р.

45

Відомості про зміну складу посадових осіб

46

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення

47

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

48

Річний звіт ПАТ "ЗМЗ" за 2016 р.

 

Презентації

Сертифікати

Новини

05
Червень
В рамках імпортозаміщення ми пропонуємо до реалізації запасні частини длля тепловозів ТГМ , оснащених дизелем 6ЧН21 / 21 .

Детальніше